Güvenlik ve Teknikle ilgili Bilgiler

Kullanma Talimatları

(SDB) Güvenlik Bilgileri
(TDB) Teknik Bilgiler 
(BAW) Kullanma Talimatları

Tehlikeli madde kullanımı talimatlarını  Kullanma talimatı §14 Tehlikeli maddeler(GefStoffV) göre  muss der Yüklenici veya temsilcisi für den Umgang derselben erstellen.

Tehlikeli maddeler için içerikte ve şekilde „§14 Tehlikeli madde " E göre (TRGS) 555 Kullanma talimatı ve eğitim önerileri " gibi uyulması gereken bazı teknik kuralları vardır.

Kullanma talimatının yapılabilmesi için, sadece yeniden düzenlenmesi gereken alana ulaştıran örnek şaplon kullanıla bilir.

Aramayı başlatmak için lütfen büyüteçi tıklayın.