Çevre Politikası.

ve Genel Kural Açıklamaları.

Güvenli yasal uygunluk ve kendi çevre standartlarınız çevre yönetim sisteminin temelidir. 

Çevre politikasının, yeniliklere ayak uydurarak yapılan düzenli denetiminin amacı çevre korumasını iyileştirmek.

Çevre politikası, Kalite ve Çevre danışmanlığı sistemimizin birlik antlaşmasına uyan yabancı ülkelerdeki şirketlerimiz içinde  geçerlidir.

Çevre Bilincini Sağlamak İçin Tanıtım

Çalışanlarımızın çevreyi koruma bilinci ve sorumluluğu her düzeyde eğitim ve bilgilendirmeyle sağlanmaktadır.

Çevre Danışmanlığı Sisteminin Kontrolü

Sürekli yapılan kontrol ile çevre politikasının güncelliği saptanmış oluyor. Bu şirket denetimleri yapılarak elde edilen sonuçların belgelenmesi ve değerlendirilmesi sonucu yapılıyor.

İş Süreçleri ve Ürünler

Çevresel etkiler, o anki bulunulan yerde yapılan iş ve bağlı bulunulan birleşik şirketlerden yola çıkarak, denetlenir ve değerlendirilir. Çevresel zararı azaltmak için uygun önlemler alınır. Bunlar; emisyonu, atık ve su kirliliği ya da diğer çevresel etkilerini önler ve azaltır. Amaç çevre dostu teknolojilerin kullanımı ile desteklenmektedir.

Tedarikçiler ve Sözleşme Ortakları

Tedarikçiler ve sözleşme ortakları, çevre dostu üretim ve yönetim hakkında verilen bilgilerle teşvik edilmektedir.

Yangın ve Tehlike Önlemleri

Bir yangın önleme planı ve acil durum planı oluşturulur ve düzenli olarak tatbik edilerek aktif tutulur. Egzersizler ve ilgili dış organizasyonlarla yapılan anlaşmalarla bu tatbikatlar yapılır.

Müşterilerin Bilgileri

Kurumun müşterileri ürünlerin çevresel açıdan bütün noktaları hakkında bilgilendirilir. (kullanırkende bilgi verilebilir.)

Yeni Ürünler ve Yönetim

Yeni ürünlerin, aktivitelerin ve prosedürlerin çevreye etkisi teknik ve ekonomik olarak değerlendirilerek mümkün olduğunca azaltılır.

Halka Bilgi

Firma Yönetimi, FÖRCH- Grubunun çevre faaliyetleri ile istek üzerine ilgilenen taraflar için erişe bilinir hala getirecektir.

Yönetim yükümlülüklerini kurumsal durum tespiti çerçevesinde, 

legen wir mit dem vorliegenden Managementhandbuch unsere Umweltpolitik mit den umweltbezogenen Gesamtzielen und Handlungsgrundsätzen unseres Unternehmens fest.

Firmamız belirlenmiş normlara, yasal, iç gereksinimlere ve ..... odaklı çevre danışmanlığı sistemi ile faaliyet göstermekte ve gerçekleştirmekte. Ve bunu sürekli yeni düzenlemeler yaparak ayakta tutmakta. Bizim entegre danışmanlık el kitabımız, bizim tarafımızdan kararlaştırılmış bir çevre- ve kalite danışmanlığı sistemini tanımlamakta. Uygulamaları sözleşme ile kararlaştırılmış isteklerin gerçekleştirilmesini ve bütün çevreyi etkileyen örgütsel, ticari ve teknik faaliyetlerin planlanmasını, yönetilmesini ve denetlenmesini garantiler.

Bu açıklamalardan dolayı firma yönetimi, çevreyi etkileyen kararların, bildirilmiş, kendi tarafından belirlenmiş isteklere ve beklentilere uygunluğuna dair doğruluğunu tespit edebilmek için, bütün çalışanlara ve onların faaliyetlerine, danışmanlık el kitabında ki ve baş vurulan işletme kılavuzundaki ölçüleri baz alarak sorumluluk yüklemektedir.

Bizim hedefimiz çevre hizmetlerimizi iyileştirmektir. Sonuçların değerlendirilmesiyle iç denetim gibi çevre koruması hakkında periyodik raporlarla çevre danışmanlığı sisteminin tutarlılığı, uygunluğu ve işlevselliği yönetim tarafından düzenli olarak denetlenmiş oluyor.

Çevre hedeflerimizi ve çevre politikamızı uygulayabilmek adına gerekli her türlü aracı hazırda tutuyoruz.

Danışmanlık kendini ve kurum içindeki normların gerçekleştirile bilirliğini denetliyor.

Çevre danışmanlığımızı sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için kendimizi ve bizim yabancı konsolide şirketlerimizi sorumlu tutuyoruz.

Neuenstadt a.K., den 01.02.2011

DIN EN ISO 14001. 2009 SERTİFİKASI